تاریخچه مهریه و اثرات مضر آن(طنز)

عصر شکار: 20 کیلو گوشت دایناسور، 40 کیلو گوشت اژدها.

نتیجه: دایناسورها منقرض شدند

عصر کشاورزی: 24 دست تبر سنگی، 24 دست تیغه و داس جنگی.

نتیجه: افزایش قتل به دلیل دم دست بودن داس برای خانوم ها

عصر فلز: 70 ورقه مسی، 50 تا خنجر مفرغی و سرگرز آهنی.

نتیجه: افزایش شکستگی سر مردان به دلیل تماس با گرز آهنی

عصر صنعت: 1 میلیون پول، 14 سکه طلا، یک اتومبیل و هرچی که با ص شروع میشد

نتیجه: بنا به درخواست آقایان تولید ژیان آغاز شد

عصر کامپیوتر: هم وزن عروس خانم سکه طلا!!!

نتیجه: چاق شدن ناگهانی عروس ها

عامل اصلی انقراض دایناسور ها==> عروس هانیشخند

عامل اصلی کشته شدن مردها==> عروس هانیشخند

عامل اصلی ناقص شدن مردها==> عروس هانیشخند

عامل اصلی افزایش ماشین های فرسوده در سطح شهر==> عروس هانیشخند

عامل اصلی افزایش چاقی و افزایش بیماری ها==> عروس هانیشخند

/ 3 نظر / 28 بازدید
parsa

سلام جالب بود[مغرور][شیطان]

زهرا

سلام جالب بود چه چیزهایی به فکرتون می رسه ما خانوم ها تو کل حقوق خانواده فقط همین مهریه راداریم حق طلاق حضانت سکونت اشتغال برابر مردها به ما بدن مهریه نمی خواهیم