لطیفه

معلم تاریخ از دانش اموزان پرسید کی می تونه یکی از کار های مظفرالدین شاه رو نام ببره؟

یکی از شاگردا جواب داد:اضافه کردن چند صفحه به کتاب تاریخ ما.قهقهه

یک خبرنگار برای برای تهیه خبر به یک روستا خوش اب و هوا رفت.از کدخدای ده پرسید اینجا ادم های بزرگی هم

به دنیا امده اند؟

کدخدا جواب داد:نه،در روستای ما بچه ها همیشه کوچولو به دنیا می ایند.قهقهه

توریستی از راهنما پرسید:این شهر اثار باستانی دارد؟اگه سال دبگه بیای چرا.اخه داریم می سازیم.قهقهه

اولی:فکر می کنی احمق کیه؟

دومی:احمق کسی است که کاملا به چیزی اطمینان داشته باشد.

اولی:مطمئنی؟

دومی:کاملا!قهقهه

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
محمد شمس

سلام خیلییییی با مزه بود مخصوصا دختره و خواستگارش... [لبخند]

من

تو کاملا اطمینان داری که این چیزی که نوشتی کپی نیست