معنی واقعی دوستی....

دوستی،

 

ایستادن زیر باران و خیس شدن با هم نیست...!!!!

 

دوستی ان است

 

که یکی برای دیگری چتری شود

 

و او هیچ گاه نفهمد که چرا خیس نشد...!!!!

/ 3 نظر / 64 بازدید
shokouh

ای کاش همه معنی واقعی دوستی را می دونستند و الکی به دوشمنی هم نمی رفتند

سايه

واقعاهمينطوره![لبخند]

صبا خانم

[تایید]