فرق قورباغه با وزغ

قورباغه و وزغ را از طریق پوست بدنشان می توان از هم تشخیص داد.

قورباغه پوستی مرطوب،صاف و براق دارد ولی پوست وزغ،خشک،تیره و پوشیده از زگیل است و معمولا قورباقه ها

بهتر از وزغ ها می پرند و می جهند.

/ 2 نظر / 64 بازدید
اسما

[گل][تایید][قلب][گل]مرسی.