حدس بزن!

مردی در حالی که عکسی در دست دارد،می گوید«پدر این شخص پسر پدر من است.حال من نه پسری دارم نه

برادری.»

به نظر شما او عکس چه کسی را در دست دارد؟

بین این عداد از سمت چپ به راست،ارتباط منطقی وجود دارد.ایا می توانید بگویید به جای علامت سوال،چه

عددی باید بگذاریم؟

؟ و13 و8 و5 و3 و2 و1 و1

/ 5 نظر / 16 بازدید
محمد شمس

سلام دخترش بود....درسته؟ معمای دوم رو بلد نیستم چون اصولا با ریاضی میانه یخوبی ندارم!!

ما سه تا

هر دو تاش هم جالب بود هم آسون . راستی اولی دخترش نمیشه چون گفته عکس پسر پدرمه پس عکس خودشه دومیش هم میشه 21! وبلاگ جالبی داری.[لبخند]

مامان بزرگ مهربون

1.عکس خودشه 2. 21

anusha

khod mardas dige[سوال]

لاله

اولی عکس خودشه دومی 21 میشه ببینم ازاین سخت تر نداشتی[شکست]